Entra

Retribucions d'alts càrrecs

Aigües d'Osona

D’acord amb el document de formulació de comptes anuals i l'informe de gestió de l’exercici 2017:

12.3 Retribucions al Consell d’administració i a l’alta direcció.

Durant l’exercici 2017 no s’ha retribuït, per cap concepte, als administradors de la societat. Tanmateix, a 31 de desembre de 2017 no hi ha remuneracions, crèdits o bestretes concedits als administradors de la societat, ni tampoc plans de pensions o d’altres contractes similars subscrits per la societat al seu favor.

 

On som

Masoko

Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 4a planta

Consell Comarcal d'Osona - Edifici el Sucre 08500 Vic

 938 814 696

aiguesosona@aiguesosona.cat